Adobe permet crear un compte d’usuari gratuït per poder obrir i transferir, amb el programa Adobe Digital Editions, llibres protegits amb un sistema de gestió de drets digitals (Digital Rights Management (DRM) en anglés), és a dir, la tecnologia que s’utilitza per gestionar els drets d’autor dels continguts digitals i que controla la duració dels préstecs.

Para crear un compte en Adobe és necessari seguir els següents passos:

 1. Accedir a la pàgina de connexió d’Adobe: https://accounts.adobe.com/
 2. Fer clic sobre Crear un compte.
 3. Omplir el formulari i anotar la seua adreça de correu i la contrasenya.
 4. Llegir les condicions d’ús i fer clic sobre Crear un compte.

1. Descarregar Adobe Digital Editions

Pot instal·lar l’última versió d’Adobe Digital Editions per a Windows en el següent enllaç: https://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html. No obstant això, es recomana instal·lar la versió 3, ja que amb versions posteriors pot aparéixer un error en el lector de llibres electrònics on es mencione la impossibilitat d’obrir l’arxiu a causa d’un problema d’autorització. Pot descarregar la versió 3 de ADE en el següent enllaç: http://download.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_3.0_Installer.exe

2. Instal·lar Adobe Digital Editions

Una vegada s’ha completat la descàrrega, per obrir-lo cal fer clic sobre l’arxiu d’instal·lació que s’ha descarregat mitjançant el navegador o la capeta de Descàrregues.

 • Faça clic sobre la icona que representa una carpeta en la barra de tasques del PC per obrir l’explorador d’arxius.
 • Faça clic sobre la carpeta de Descàrregues.
 • Faça clic sobre l’arxiu d’instal·lació que tindrà l’extensió EXE.
 • En la finestra d’instal·lació que apareix, s’ha de marcar la casella Accepte els termes de llicencia i fer clic sobre Següent.
 • Faça clic una vegada més sobre Següent i, després, sobre Instal·lar.

És possible que Windows li demane instal·lar .NET Framework 3.5 Service Pack 1 abans de continuar amb la instal·lació. Si aquest és el cas, instal·le aquest complement abans de reinicialitzar la instal·lació d’Adobe Digital Editions.

Si és la primera vegada que instal·la Adobe Digital Editions, apareixerà una finestra de Get Norton Security Scan. Per evitar la instal·lació d’aquesta aplicació no sol·licitada, inactive la casella prevista per a aquest efecte en la part inferior de la finestra abans de fer clic sobre Següent.

 • Una vegada s’ha completat la instal·lació, faça clic sobre Tancar per finalitzar el procés d’instal·lació.

3. Autoritzar el PC en Adobe Digital Editions

 • Òbriga l’aplicació Adobe Digital Editions en el seu PC.
 • Faça clic sobre Ajuda en el menú.
 • Faça clic sobre Autoritzar l’ordinador....
 • Introduïsca el correu electrònic i la contrasenya que va utilitzar quan es va crear el compte Adobe.
 • Faça clic sobre Autoritzar.

Ara, Adobe Digital Editions està configurat per a la lectura de llibres digitals. Ja no haurà de repetir les etapes anteriors.

1. Descarregar Adobe Digital Editions

Pot instal·lar l’última versió d’Adobe Digital Editions per a IOS en el següent enllaç: https://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html. No obstant això, es recomana instal·lar la versió 3, a no ser que el sistema del Mac siga MacOs Catalina (o versions posteriors), ja que amb versions posteriors pot aparèixer un error en el lector de llibres electrònics on es mencione la impossibilitat d’obrir l’arxiu a causa d’un problema d’autorització. Pot descarregar la versió 3 de ADE en el següent enllaç: http://download.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_3.0_Installer.dmg

El sistema d’explotació macOS Catalina (i versions posteriors) no suporta les aplicacions de 32 bits i la versió de 3 de Adobe Digital Editions és una aplicació de 32 bits, a diferència de la versió més recent que és una aplicació de 64 bits. Si té problemes amb la transferència d’un llibre d’Adobe Digital Editions al seu lector i el sistema d’exploració del seu Mac és macOS Catalina (o una versió posterior), aleshores haurà d’instal·lar una versió més antiga que la del seu sistema d’exploració, como per exemple Sierra. Per saber-ne més sobre la incompatibilitat de les seues aplicacions de 32 bits a partir de macOS Catalina, consulte https://support.apple.com/HT208436

2. Instal·lar Adobe Digital Editions

Una vegada s’ha completat la descàrrega, cal fer clic sobre l’arxiu d’instal·lació que s’ha descarregat mitjançant el navegador o obrint una nova finestra en Finder:

 • Fer clic sobre l’escriptori del seu ordinador Mac.
 • En el menú, faça clic sobre Arxiu.
 • Faça clic sobre Nova finestra Finder.
 • En la seua finestra Finder, fer clic sobre Descàrregues.
 • Faça clic sobre l’arxiu d’instal·lació que s’ha descarregat; aquest tindrà una extensió DMG.
 • En la finestra d’instal·lació que hi apareix, cal fer clic sobre Digital Editions Instal·lar.
 • Faça clic sobre Continuar; després, una altra vegada sobre Continuar; a continuació, sobre Acceptar per acceptar els termes del contracte de llicència del programa.
 • Faça clic sobre Continuar; després sobre Instal·lar; a continuació, escriure la contrasenya del seu Mac i fer clic sobre Instal·lar el programa per començar la instal·lació.
 • Una vegada s’ha completat la instal·lació, cal fer clic sobre Tancar per finalitzar el procés de instal·lació.

3. Autoritzar el MAC en Adobe Digital Editions

 • Òbriga l’aplicació Adobe Digital Editions en el seu Mac.
 • Faça clic sobre l’escriptori del seu ordinador Mac.
 • En la barra del menú, faça clic sobre Arxiu.
 • Faça clic sobre Nova finestra Finder.
 • En el menú de la finestra Finder, aça clic sobre Aplicacions.
 • Faça clic sobre Adobe Digital Editions.
 • En el menú, faça clic sobre Ajuda.
 • Faça clic sobre Autoritzar l’ordinador...
 • Introduïsca el correu electrònic i la contrasenya que va utilitzar quan es va crear el compte Adobe.
 • Faça clic sobre Autoritzar.

Ara, Adobe Digital Editions està configurat per a la lectura de llibres digitals. Ja no haurà de repetir les etapes anteriors.

Si és la primera vegada que utilitza el seu lector de llibres electrònics amb Adobe Digital Editions, cal que l’autoritze per tal que el programa el reconega i puga transferir els llibres electrònics que tinga en préstec. Per fer-ho, cal seguir els següents passos:

 • Òbriga Adobe Digital Editions (ADE).
 • Connecte el lector de llibres electrònics a l’ordinador mitjançant el cable proporcionat pel fabricant.
 • Vaja a l’apartat Dispositius de ADE.
 • Faça clic sobre el nom del dispositiu (ADE el reconeixerà automàticament).
 • Faça clic sobre Opcions del dispositiu i Autoritzar dispositiu. Li apareixerà un missatge de confirmació.
 • Només caldrà seguir aquests passos una vegada.